Úvod Vyučující Blog Učebnice Koupit Ceny Kurzy Spojení Kontakt

Výuka češtiny je určena zvláště pro anglicky mluvící cizince z okolí Pardubic a Holic. Probíhá v příjemném prostředí malé učebny s počítačem a přístupem k internetu.

Každá lekce českého jazyka je přizpůsobována úrovni a požadavkům studenta. Umožňuje tedy individuální tempo vyučování.

Výuka je vedena v češtine nebo angličtině (případně i v ruštině) dle zájmu a požadavku studenta. Používám vlastní výukové materiály i učebnici.

These lessons are primarily meant for English speaking foreigners living in the region of Pardubice or Holice. It takes place in a comfortable room with a computer and access to the Internet.

Each lesson of Czech is adapted to suit the needs of each student. So it enables individual pace of study.

It is spoken Czech or English during the lessons. The language depends on requirements of the student. I use my own teaching materials and textbook.

TOPlist