Úvod Vyučující Blog Učebnice Koupit Ceny Kurzy Spojení Kontakt

Ceny:

  • Kč 280,--/hod./osobu, pokud výuka jednoho studenta probíhá v Dolních Ředicích

  • možnost překladů z angličtiny, korektur textů – cena dle dohody
  • učebnice Čeština pro začátečníky krok za krokem Kč 525,-
  • poštovné (po ČR, do 1 kg) Kč 114,-

Prices:

  • Kč 280,--/hour/person if one student is taught in Dolní Ředice

  • Possibility of making traslations from English, corrections in Czech texts.

  • textbook Czech for Beginners Step by Step Kč 525,-

  • Shipping cost (within the Czech Rep. up to 1 kg) Kč 114,-