Úvod Vyučující Blog Učebnice Koupit Ceny Kurzy Spojení Kontakt

Čeština pro začátečníky Krok za krokem

učebnice + cvičebnice

další součásti na www.jazykoveknihy.cz

  • nahrávky (MP3)
  • interaktivní cvičení
  • přehled gramatiky (PDF)
  • užitečné doplňky (PDF)

Czech for Beginners Step by Step

textbook + workbook

further accessories on www.jazykoveknihy.cz

  • recordings (MP3)
  • interactive exercises
  • summary of grammar (PDF)
  • useful supplements (PDF)