Úvod Vyučující Blog Učebnice Koupit Ceny Kurzy Spojení Kontakt

Vyučující

  • Mgr. Štěpánka Pařízková
  • Vzdělání: Pedagogická fakulta Hradec Králové, obor český jazyk
  • Praxe ve výuce češtiny pro anglicky mluvící cizince
  • Komunikace: čeština, angličtina
  • Komplexní výuka všech potřebných znalostí (výslovnost, slovní zásoba, konverzace, poslech, četba, gramatika, …)

Teacher

  • Mgr. Štěpánka Pařízková
  • Education: Faculty of Pedagogy in Hradec Králové, specialization Czech language
  • Experience in teaching Czech for English speaking foreigners
  • Communication in Czech and English
  • Training in every aspect of the language (pronunciation, vocabulary, conversation, listening, reading, grammar, …)